Close

Please follow & like

Follow by Email
Facebook
Facebook
Imagine_Dan_Studio
Dan Ignat

Trainer / Formator Certificat

Management / Leadership/ Personal Development / TQM

VIZIUNE

Să particip activ la schimbarea și transformarea mentalităților și atitudinilor tuturor persoanelor active, profesional și spiritual, pentru a-și upgrada permanent viața și a deveni, fiecare,  cea mai bună versiune posibilă a lui.

MISIUNE

Să-i inspir pe toți cei care doresc să-și depășească limitele de confort, în plan personal și profesional, la nivel individual sau organizațional, pentru a-și crește permanent șansele de succes și a-și vitaliza la maxim spiritul antreprenorial și mentalitatea de învingător.

VALORI

INTEGRITATE – onoare și caracter

COMPETENȚĂ – excelență profesională

CREATIVITATE – thinking outside the box

RESPECT – de sine și față de ceilalți

ENTUZIASM – pasiune, optimism, încredere

,,Omul este măsura tuturor lucrurilor"

                                                                                     Protagoras

Cei peste 25 de ani de carieră profesională, în companii multinaționale si naționale din sfera producției și serviciilor din aviație, petrol, industrie sau educație, mi-au întărit această convingere. 

Educația formală este necesară dar, nici pe departe, suficientă, pentru a atinge succesul în plan personal și profesional.

Experiența practică și acumularea permanentă de cunoștințe teoretice privind  modalitățile cele mai eficiente de formare antreprenorială și de dezvoltare personală, m-au determinat să aleg această cale, a trainingului individual și organizațional, prin care-mi pot fructifica din plin abilitățile și energia creatoare în interesul celor care doresc să-și depășească propriile limitele, să-și transforme viața într-o poveste de succes. 

Certificări

Calitatea cursurilor, seminariilor sau workshop-urilor pe care le elaborez și susțin, se bazează pe o permanentă dezvoltare a competențelor profesionale și personale, cheia de boltă a unor sesiuni de training de succes.

Effective Manager

The Effective Manager

Competențe manageriale:

 • Organizare, Planificare, Coordonare;
 • Conducere & Control organizațional;
 • Motivarea resurselor umane;
 • Managementul timpului;
 • Delegarea sarcinilor;
 • Comunicare eficientă;
 • Managementul schimbării;
 • Cultura organizațiilor;
 • Metode de luare a deciziilor;
Diploma-Consilier-DP-Dan-242324-blur

Consilier pentru Dezvoltare Personală

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confrunta în evoluția personală și profesională, valorificând și dezvoltând resursele și potențialul propriu.

Competențe:

 • Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală;
 • Consilierea vocațională prin formarea și dezvoltarea competențelor persoanei consiliate în direcția autocunoașterii, explorării educaționale, ocupaționale și în direcția planificării carierei;
 • Investigarea și gestionarea situațiilor-problemă și a posibilităților de depășire a acestora;
QMA TUV

Managementul calității - TQM

Competențe:

 • Sistemul calității – abordare bazată pe proces
 • Documentația sistemului calitatii
 • Familia de Standardele ISO 9000
 • Masurarea, analiza și imbunătățirea continuă a SMC
GreenBelt

Green Belt Six Sigma
Lean Manufacturing

Competențe:

 • Kaizen – inbunătățirea continuă a calității
 • Metoda 5S
 • Cele 7 pierderi – Lean
 • Metoda Kanban
 • Analiza Pareto
 • Diagrama Cauză – Efect
 • Costurile calității
Manager-Proiect---Certificat-242101-blur

Manager de proiect

Competențe:

 • Stabilirea scopului și obiectivelor proiectului
 • Planificarea activităţilor
 • Managementul riscurilor
 • Echipa de implementare – roluri
 • Bugetarea proiectelor
Certificat-Auditor-cor-214130-blur

Auditor în Domeniul Calității

Metodologia de audit – standard ISO19011

Planificarea activității de audit

Efectuare auditurilor interne

Calitățile auditorului

Certificat Fotograf-343101--blur

Fotograf

Elemente cheie – distanta focala, diafragma, timpul de expunere

Balansul de alb și temperatura de culoare

Elemente de compoziție

Fotografia de produs, fashion, comercială, peisaj, portret

Procesarea fotografiilor digitale

Accounting for Managers

Accounting for Managers

Implicațiile financiare ale deciziilor manageriale

Costul de producție și costul non- producție

Valoarea adăugată

Evaluarea oportunităților de investiții

Trainer-Certificat-cor241205-blur

Trainer & Formator